Massage cho chị em phụ nữ, hàng đẹp

Theo một số tài liệu, “yoni” là một thuật ngữ tiếng Phạn cổ để chỉ âm đạo- lồn. Nó có nghĩa là “không gian thiêng liêng” hay “hang thần”. Do đó, mát xa yoni chính là mát xa âm đạo, hay mát xa “cái lồn” của chị em.