Gay châu mỹ cặc to lắm người đầy lông lá

Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì anh chồm qua ôm chặc tôi vào lòng. Chúng tôi đắm đuối hôn nhau, xiếc chặc nhau và lóng cóng lột bỏ quần áo của nhau.Anh gay châu mỹ kéo tôi chun vào băng xe sau và nằm duổi ra đón nhận những cái hôn mạnh mẻ tham lam của tôi. Khi tôi há to miệng ngoạm lấy cái dương vật đang cương lớn của anh, A rướn người lên bật ra một tiếng rên nhỏ.

Như một bé con khát sữa, tôi bú lấy bú để bộ phận sinh dục khỏe mạnh đầy lông lá của anh trong khi hai tay không ngửng sờ soạn mơn trớn thân thể anh. Bổng A khẻ đẩy dầu tôi ra và tỏ dấu muốn tôi thay đổi tư thế mình. A muốn tôi và anh nằm ngược nhau.